Tân Đại Phát

Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật vào 21-01-2023

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được Tân Đại Phát thu thập, sử dụng và tiết lộ.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web tandaiphat.com.vn của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi, đăng ký, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, trả lời khảo sát hoặc điền vào biểu mẫu.

  • Tên / Tên người dùng
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email

Chúng tôi sử dụng những thông tin này thế nào?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)
  • Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn)
  • Để xử lý các giao dịch
  • Để quản lý khuyến mãi, khảo sát

Khi nào chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng từ bên thứ ba?

Chúng tôi nhận được một số thông tin từ bên thứ ba khi bạn liên hệ với chúng tôi. Ví dụ: khi bạn gửi địa chỉ email của mình cho chúng tôi để thể hiện mong muốn trở thành khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được thông tin từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ phát hiện gian lận tự động cho chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi cũng thu thập thông tin được cung cấp công khai trên các trang web truyền thông xã hội. Bạn có thể kiểm soát lượng thông tin mà các trang web truyền thông xã hội công khai bằng cách truy cập các trang web này và thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, cả thông tin cá nhân và phi cá nhân, với các bên thứ ba như nhà quảng cáo, nhà tài trợ, đối tác quảng cáo và tiếp thị cũng như những người khác cung cấp nội dung của chúng tôi hoặc những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đó với các công ty liên kết và đối tác kinh doanh hiện tại và tương lai của mình và nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, bán tài sản hoặc tổ chức lại doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn cho người kế nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ và bảo trì máy chủ và dịch vụ của chúng tôi, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý e-mail, tiếp thị lưu trữ, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng và thực hiện các đơn đặt hàng cho các sản phẩm và dịch vụ bạn có thể mua thông qua nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và có thể một số thông tin phi cá nhân với các bên thứ ba này để cho phép họ thực hiện các dịch vụ này cho chúng tôi và cho bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn cho các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để đáp ứng các khiếu nại, quy trình pháp lý (bao gồm cả trát đòi hầu tòa), để bảo vệ chúng tôi quyền và lợi ích hoặc của bên thứ ba, sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào, để ngăn chặn hoặc chấm dứt bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc có thể bị kiện về mặt pháp lý hoặc tuân thủ các lệnh, luật, quy tắc và quy định hiện hành của tòa án

Thông tin được thu thập từ khách hàng ở đâu và khi nào?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các bên thứ ba như mô tả ở trên.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn như thế nào?

Bằng cách gửi địa chỉ email của bạn trên trang web này, bạn đồng ý nhận email từ chúng tôi. Bạn có thể hủy tham gia vào bất kỳ danh sách email nào trong số này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết từ chối hoặc tùy chọn hủy đăng ký khác có trong email tương ứng. Chúng tôi chỉ gửi email cho những người đã cho phép chúng tôi liên hệ với họ, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba. Chúng tôi không gửi các email thương mại không mong muốn, vì chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn. Bằng cách gửi địa chỉ email của mình, bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn để nhắm mục tiêu theo đối tượng khách hàng trên các trang web như Facebook, nơi chúng tôi hiển thị quảng cáo tùy chỉnh cho những người cụ thể đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi. Địa chỉ email chỉ được gửi thông qua trang xử lý đơn đặt hàng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã cung cấp cùng một email cho chúng tôi thông qua một phương pháp khác, chúng tôi có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách này.

Thông tin được thu thập thông qua dịch vụ của chúng tôi có an toàn không?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn. Chúng tôi có các quy trình vật lý, điện tử và quản lý để giúp bảo vệ, ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu và sử dụng đúng thông tin của bạn. Tuy nhiên, mọi người có thể phạm tội cố ý, phạm sai lầm hoặc không tuân theo các chính sách. Do đó, mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó. Nếu luật hiện hành áp đặt bất kỳ nghĩa vụ không thể từ chối nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, thì bạn đồng ý rằng hành vi sai trái có chủ ý sẽ là tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường việc chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ đó.

Tôi có thể cập nhật hoặc sửa thông tin của mình không?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để (1) cập nhật hoặc sửa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, (2) thay đổi tùy chọn của bạn đối với thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc (3) xóa thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ về bạn trên trang web của chúng tôi. hệ thống (theo đoạn sau), bằng cách hủy tài khoản của bạn. Những cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi và xóa đó sẽ không ảnh hưởng đến thông tin khác mà chúng tôi lưu giữ hoặc thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách quyền riêng tư này trước khi cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hồ sơ hoặc thực hiện các chỉnh sửa. Bạn có trách nhiệm luôn giữ bí mật mật khẩu và thông tin tài khoản duy nhất của mình. Bạn nên lưu ý rằng về mặt công nghệ không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn miễn là chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong chính sách này. Đây cũng là trường hợp đối với bất kỳ ai mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn và những người thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ. Khi chúng tôi không còn cần sử dụng thông tin của bạn nữa và chúng tôi không cần phải giữ thông tin đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của mình, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình hoặc cá nhân hóa thông tin đó để chúng tôi không thể nhận dạng bạn.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Sau một giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không bao giờ được lưu trong hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn đưa cho chúng tôi hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ quy định vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Luật chi phối

Luật pháp Việt Nam, ngoại trừ các xung đột về quy tắc pháp luật, sẽ chi phối Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng có thể phải tuân theo luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc mua hàng, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

Cookies

Chúng tôi sử dụng “Cookies” để xác định các khu vực trên trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Cookies là một mẩu dữ liệu nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookies để cá nhân hóa Nội dung mà bạn thấy trên trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn tắt Cookies, bạn có thể không truy cập được chức năng trên trang web của chúng tôi một cách chính xác hoặc hoàn toàn không thể. Chúng tôi không bao giờ đặt Thông tin nhận dạng cá nhân trong Cookies.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này và/hoặc cập nhật ngày sửa đổi Chính sách bảo mật bên dưới.

Công nghệ theo dõi

Google Maps API

Google Maps API là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo bản đồ tùy chỉnh, bản đồ có thể tìm kiếm, các chức năng đăng ký, hiển thị đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp với vị trí, lập kế hoạch tuyến đường.

API Google Maps có thể thu thập thông tin từ Bạn và từ Thiết bị của Bạn vì mục đích bảo mật.

API Google Maps thu thập thông tin được lưu giữ theo Chính sách quyền riêng tư của API Google Maps.

Chúng tôi sử dụng Cookies để nâng cao hiệu suất và chức năng của dịch vụ nhưng không cần thiết cho việc sử dụng Google Maps API. Tuy nhiên, nếu không có các cookie này, một số chức năng như video có thể không khả dụng hoặc bạn sẽ được yêu cầu nhập chi tiết đăng nhập mỗi khi truy cập dịch vụ của chúng tôi vì chúng tôi sẽ không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó.

Liên Hệ

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.